Jarmila Rusinková - ANIMFILM, s.r.o.

režisérka a producentka

Vzdelanie:
Vyššia škola umeleckopriemyslová, Uherské Hradište.
Prax:
Krátky film Praha, studio Zlín odd. Karla Zemana a Hermíny Týrlovej.
Slovenská televízia Bratislava, poverená založením štúdia animovanej tvorby a následne jeho vedením.
Od roku 2001 vlastná animovaná a dokumentárna tvorba.
Foto: Peter Kresánek

Zoznam vyrobených a medzinárodne ocenených filmov od roku 2001:

Animovaná tvorba

Vianoce

animovaný film 7 min.
 • diplom na Chicago International Children´s Film festival Facets Multi-Media, Inc. 2001
 • diplom Rio de Janeiro 2001, Festival International de Animacao do Brasil

Život v rozprávke

animovaný film 7 min.
 • diplom International Animation Festival of Brazil Rio de Janeiro 2001
 • diplom Sao Paulo 2001

Kam ťa droga dovedie

animovaný film 8 min.
 • Hlavná cena pre deti a mládež a cena Ministerstva školstva SR
  XXX. Medzinárodný festival odborných filmov, TV a videoprogramov Ekotopfilm 2003
 • Diplom, The Chicago International Children´s Film Festival 2003

Živá voda

animovaný film 9 min.
 • Hlavná cena v kategorii pre deti a mládež-Cena Ministerstva školstva SR
  XXXI. Medzinárodný festival odborných filmov Ekotopfilm 2004
 • II. Mezinárodní festival filmú o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava
 • Cena prezidenta Hospodárské komory ČR
  Ústí nad Labem, 2004 Mezinárodní festival, voda, more, oceány,
 • Najlepší film detskej tvorby
  Cena v kategórií tvorba pre mládež Envirofilm 2004 Banská Bystrica

EU a my

animovaný film 7 min.

Ako sme sa polepšili

animovaný film 6 min.

Zelený svet

animovaný film 9 min.

Prečo vlk šušlal?

animovaný film 9 min.

Maškrtná veverička

animovaný film 9 min.

Čo sa stalo medvedíkovi

animovaný film 11 min.

Lakomý syseľ

animovaný film 10 min

Ako líštička stratila krásu

animovaný film 11 min
Dokumentárna tvorba

Nové psychotropné látky - Staronové problémy

dokumentárny film 37 min.

Elektroniká cigareta - Váš nepriateľ

dokumentárny film 33 min.

Srdcové zlyhávanie

dokumentárny film 30 min.

Netušená hrozba cholesterol

dokumentárny film 30 min.

Sclerosis multiplex

dokumentárny film 26 min.

Chronická obštrukčná choroba pľúc

dokumentárny film 26 min.
 • XXX. Medzinárodný festival odborných filmov 2003 Ekotopfilm
  Hlavná cena Ministerstva zdravotníctva SR

Migréna

dokumentárny film 16 min.

Hrozba pre život

dokumentárny film 30min.

Bolesti chrbtice

dokumentárny film 30 min.

Parkinsonova choroba

dokumentárny film 20 min.

Karcinom prsníka

dokumentárny film 20 min.

Astma

dokumentárny film 20 min.

Fajčenie vraždiaci návyk

dokumentárny film 30 min.
 • 2. ročník novinárskej súťaže, Život bez drogy 2006
 • 1. miestov kategorii Televízia a rozhlas diplom

Je alkohol na zdravie?

dokumentárny film 30 min.

Mne sa to nemôže stať

dokumentárny film 16 min.

Od alergie k astme

dokumentárny film 27 min.

Hepatitída C tichý zabijak

dokumentárny film 27 min.

Liečba alkoholovej závislosti

dokumentárny film 29 min.

Slávnostne diplomovanie alkoholikov

dokumentárny film 25min.

Diabetes mellitus

dokumentárny film 48 min.

Moderné prístupy liečby astmy

dokumentárny film 14 min.

Život s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

dokumentárny film 22 min

Dokumentárne filmy sú vyrobené v slovenskom a anglickom jazyku na nosičoch Betacam, VHS, DVD, s použitím kreslenej klasickej animácie.