Jarmila Rusinková ANIMFILM, s.r.o
režisérka a producentka

kontaktné informácie

Zoznam vyrobených a medzinárodne ocenených filmov od roku 2001:

Vianoce
animovaný film 7 min.
diplom na Chicago International Children´s Film festival Facets Multi-Media, Inc. 2001 diplom Rio de Janeiro 2001, Festival International de Animacao do Brasil

Život v rozprávke
animovaný film 7 min.
diplom International Animation Festival of Brazil Rio de Janeiro 2001
diplom Sao Paulo 2001

Kam ťa droga dovedie
animovaný film 8 min.
Hlavná cena pre deti a mládež a cena Ministerstva školstva SR
XXX. Medzinárodný festival odborných filmov, TV a videoprogramov Ekotopfilm 2003 Diplom, The Chicago International Children´s Film Festival 2003

Živá voda
animovaný film 9 min.
Hlavná cena v kategorii pre deti a mládež-Cena Ministerstva školstva SR
XXXI. Medzinárodný festival odborných filmov Ekotopfilm 2004
II. Mezinárodní festival filmú o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava
Cena prezidenta Hospodárské komory ČR
Ústí nad Labem, 2004 Mezinárodní festival, voda, more, oceány,
Najlepší film detskej tvorby
Cena v kategórií tvorba pre mládež Envirofilm 2004 Banská Bystrica

Europská únia a my
animovaný film 7 min.
Ako sme sa polepšili
animovaný film 6 min.
Zelený svet
animovaný film 9 min.
Prečo vlk šušlal
animovaný film 9 min.
Maškrtná veverička
animovaný film 9 min.
Čo sa stalo medvedíkovi
animovaný film 11 min.
Lakomý syseľ
animovaný film 10 min
Ako líštička stratila krásu
animovaný film 11 min
Srdcové zlyhávania
.
dokumentárny film 30 min.
Netušená hrozba cholesterol
dokumentárny film 30 min.
Sclerosis multiplex
dokumentárny film 26 min.
Chronická obštrukčná choroba pľúc
dokumentárny film 26 min.
XXX. Medzinárodný festival odborných filmov 2003 Ekotopfilm
Hlavná cena Ministerstva zdravotníctva SR
Migréna
dokumentárny film 16 min.
Hrozba pre život
dokumentárny film 30min.
Bolesti chrbtice
dokumentárny film 30 min.
Parkinsonova choroba
dokumentárny film 20 min.
Karcinom prsníka
dokumentárny film 20 min.
Astma
dokumentárny film 20 min.
Fajčenie – vraždiaci návyk
dokumentárny film 30 min.
2. ročník novinárskej súťaže, Život bez drogy 2006
1. miestov kategorii Televízia a rozhlas diplom
Liečba závislosti od tabaku
dokumentárny film 30min
3. ročník novinárskej súťaže, Život bez drogy 2007,
3. miesto v kategorii Televízia a rozhlas
Je alkohol na zdravie?
dokumentárny film 30 min.
Mne sa to nemôže stať
dokumentárny film 16 min.
Od alergie k astme
dokumentárny film 27 min.
Hepatitída C tichý zabijak
dokumentárny film 27 min.
Liečba alkoholovej závislosti
dokumentárny film. 29 min.
14. zjazd liečených alkoholikov, Rimavská Sobota
dokumentárny film 25min.
Diabetes mellitus, strava nielen pre diabetikov
dokumentárny film 48 min.
Moderný prístup k liečbe prieduškovej astmy
dokumentárny film 14 min.
Život s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
dokumentárny film 22 min

Dokumentárne filmy sú vyrobené v slovenskom a anglickom jazyku
na nosičoch Betacam, VHS, DVD,
s použitím kreslenej klasickej animácie.