korešpondenčná adresa

ANIMFILM s.r.o.
Škovrančia 1
811 06 Bratislava

emailova adresa

rusinkovaj@centrum.sk

telefonický kontakt

0903 234 112
02/52 49 28 15